điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Tracuuthansohoc.com!

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”) này trước khi sử dụng website của chúng tôi tại https://tracuuthansohoc.com/. Điều khoản này quy định các điều kiện ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Tra Cứu Thần Số Học, liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng website, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng website.

1. Quyền sử dụng

Chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng website cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng website cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Website và toàn bộ nội dung của website, bao gồm văn bản, hình ảnh, đồ họa, logo, biểu tượng, âm thanh, video, mã nguồn, thiết kế, bố cục và phần mềm, là tài sản của Tra Cứu Thần Số Học hoặc các bên cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ.

3. Quy tắc ứng xử của người dùng

Khi sử dụng website, bạn đồng ý không:

  • Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào.
  • Xâm phạm quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ hoặc bất kỳ quyền nào khác của người khác.
  • Đăng tải, truyền bá hoặc phân phối bất kỳ nội dung bất hợp pháp, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, tục tĩu, thù hận, phân biệt đối xử hoặc gây khó chịu nào.
  • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.
  • Giả mạo tiêu đề hoặc thao túng các thông tin nhận dạng khác để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền tải thông qua website.
  • Can thiệp hoặc gián đoạn website hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với website.
  • Cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của website, hệ thống máy tính hoặc mạng được kết nối với website.
  • Thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý của họ.

4. Sửa đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi Điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách đăng bản sửa đổi lên website. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét Điều khoản này để biết các bản sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng website sau khi các bản sửa đổi được đăng tải sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn đối với các bản sửa đổi đó.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Website được cung cấp “nguyên trạng” và “có sẵn” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, rõ ràng hoặc ngụ ý. Chúng tôi không đảm bảo rằng website sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Những nội dung, kiến thức chúng tôi cung cấp trên website được tổng hợp dựa trên những tài liệu đã có sẵn. Mọi thông tin trên trang web này chỉ mang tính chất tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót hoặc thiếu sót nào trong thông tin này.

Tracuuthansohoc không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc bạn sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc do mất mát lợi nhuận.

6. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

7. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại gmail tracuuthansohoc.com@gmail.com hoặc hotline/zalo: 0962.984.269.

Cập nhật lần cuối: 17/05/2024