Biểu đồ tên trong thần số học

Biểu đồ tên thần số học

Phân tích biểu đồ tên trong thần số học cho chúng ta thông tin chính về nền tảng tính cách của một người. Khi phân tích bảng tên trong thần số học, chúng ta xét từng hàng ngang và chỉ lựa…
than so hoc la gi 3