Biểu đồ tên trong thần số học

Biểu đồ tên trong Thần Số Học

Phân tích biểu đồ tên trong thần số học cho chúng ta thông tin chính về nền tảng tính cách của một người. Khi phân tích bảng tên trong thần số học, chúng ta xét từng hàng ngang và chỉ lựa…
than so hoc la gi 3

Thần số học là gì? Hành trình khám phá bản thân qua các con số

Thần số học là bộ môn khoa học thuộc phạm trù huyền học. Trong vài năm trở lại đây, bộ môn này ngày càng được nhắc đến nhiều hơn tại Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người không biết…